BLOG

e-Defter Nedir?

e-Defter Nedir?

e-Defter Nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 24.02.2011 tarihinde yayınladığı, Elektronik Defter Genel Tebliği'nde e-Defter: "Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür."

Avantajları Nelerdir?

Elektronik defter tutulması, onaylanması ve saklanmasında kullanılabilecek ilk onayli yazılımlardan olan Logo e-Defter çözümüyle, Gelir Idaresi Başkanligi tarafından elektronik olarak tutulmasına izin verilen Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgeleri, yine Gelir Idaresi Başkanliğının belirledigi standartlarda kolayca hazirlanabilir ve hazırlanan defterlerin ilgili berat dosyalarının elektronik olarak GİB'e gönderilmesi sağlanır.