BLOG

e-İrsaliye Hakkında Tüm Merak Edilenler

e-İrsaliye Hakkında Tüm Merak Edilenler

e-İrsaliye Hakkında Tüm Merak Edilenler

E-İRSALİYE HAKKINDA TÜM MERAK EDİLENLER

e-İrsaliye Nedir ?

Kağıt ortamda hazırlanan sevk irsaliyesi ile aynı yasal niteliklere sahip olan dijital irsaliye belgesidir.

Kimler e-İrsaliye Kullanabilir ?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan taslak tebliğe göre, e-fatura uygulamasına dahil olan işletmelerin 1 Temmuz 2020 itibariyle e-irsaliye uygulamasına geçmesi zorunludur.

Ayrıca,

* 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) lisans alan mükellefler,

* 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal edenler,

* Maden işletme ruhsat sahipleri ve bu kişilerle yaptığı sözleşme ile maden üretenler,

* Şeker imalatçıları,

* Demir ve çelik üreticileri, gümrük tarife cetvelinde kodu GTİP72 / GTİP73 olan üreticiler,

* Gübre takip sistemine kayıtlı kullanıcılar,

* Brüt satış hasılatı 25 milyon TL ve üzeri olan e-Fatura mükellefleri,

* Komisyoncu veya tüccar olarak sebze-meyve ticareti yapan firmaların da e-irsaliye uygulamasına geçmeleri zorunludur.

e-İrsaliye Avantajları Nelerdir ?

e-İrsaliye Uygulaması,

• Maliyeti azaltır.

• Zamandan tasarruf sağlayarak iş süreçlerindeki verimliliği arttırır.

• Alıcıya anında ulaşan bilgiler sayesinde işletmeler kabul,red,iade işlemlerinde hız kazanır ve irsaliye bilgilerine anında ulaşabilirler.

• E-Dönüşüm sayesinde kağıt israfı gibi kullanımlar en aza indirgendiğinden çevreye verilen zararlar azalmaktadır.

• İşletmelerin Muhasebe sistemlerine entegre olarak çalışabilen e-İrsaliye uygulaması ile bütün süreçler tek bir yerden yönetilebilmektedir.

e-İrsaliye Uygulamasına Nasıl Başvurulur ?

► e-Fatura mükellefi olan işletmelerin e-İrsaliye ile ilgili Gelir İdaresi tarafından zorunlu kılınan herhangi bir başvuru süreci bulunmamaktadır. İşletmelerin kullandıkları ya da kullanacakları entegratörlük sistemi ile e-İrsaliye süreçlerine dahil edilmesi sağlanmaktadır.

► e-Fatura mükellefi olmayan işletmelerin ise e-İrsaliye kullanmaları için ilk olarak e-Fatura başvurusu yapmaları gerekmektedir.

Önemli Detaylar

⇒ e-İrsaliye uygulamasını kullanan mükelleflerin kestikleri ya da alacakları irsaliye belgeleri, karşı taraf e-irsaliye mükellefi olmasa da e-irsaliye belgesi olarak düzenlenmek zorundadır.

⇒ e-İrsaliye malın sevkiyatı sırasında yanında bulundurulması gereken zorunlu bir belgedir. Bu sebeple malın fiili sevkinden önce düzenlenmesi gerekmektedir. Malın fiili sevk tarihinin irsaliyenin düzenlenme tarihinden önce olması mümkün değildir.

⇒ Alıcısının malın sevkiyatı sırasında bilinmediği durumlarda e-irsaliye belgesi “Muhtelif Müşteriler” tipinde e-irsaliye düzenlenmesi gerekmektedir ve VKN/TCKN alanına “5555555555” yazılmalıdır.

⇒ Aynı mükellefin depoları ya da şubeleri arasında da e-İrsaliye belgesi düzenlenmesi zorunludur.

⇒ e-İrsaliye ile ilgili herhangi bir iptal işlemi olmadığından karşı tarafın e-irsaliyeyi iptal etmek istediğinde 7 gün içerisinde  “RED” yanıtı vererek belgeyi hükümsüz kılabilmektedir.

⇒ İrsaliye üzerindeki fiili sevk zamanından sonra alıcı tarafından red yanıtı dönülmesi sistemsel olarak engellenmiştir. Malın fiili sevkinden sonra gönderilecek RED e-İrsaliye yanıtları hükümsüz olup, bu durumda malı taşıyan/ taşıttıran tarafından yeni bir e-İrsaliye düzenlenmesi gerekecektir.

⇒ Taşıma İrsaliyesi , e-irsaliye belgesi kapsamında değildir. Sadece “sevk irsaliye” belgesi e-irsaliye kapsamına dahil edilmiştir.

 

Taşıma İrsaliyesi ile Sevk İrsaliyesi Arasındaki Fark Nedir ?

Sevk İrsaliyesi: Malın alıcıya teslim edilmek üzere taşınması ve taşıttırılması halinde düzenlenir.

Taşıma İrsaliyesi : Ücret karşılığındanda eşya taşıyanlar tarafından düzenlenen matbu evraktır.