Ürünler

Ürünlerimiz

E-Çözümler

 • e-Arşiv
  GENEL BAKIŞ e-Arşiv uygulaması, e-Fatura kapsamında olan ya da olmayan işletmelere...
 • e-Defter
  e-Defter uygulaması,Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerinin, belirlenen...
 • e-Ekstre
  GENEL BAKIŞ GENEL BAKIŞ Uluslararası MT940 formatındaki tüm banka hesap hareketlerini...
 • e-İrsaliye
  GENEL BAKIŞ Sevk irsaliyelerini dijital ortamda oluşturarak sevkiyat süreçlerini...
 • e-Müstahsil Makbuz
  GENEL BAKIŞ Logo e-Müstahsil Makbuzu (e-MM) uygulaması, müstahsil makbuzlarının...
 • e-Fatura
  GENEL BAKIŞ Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak...
 • e-Mutabakat
  GENEL BAKIŞ Firmaların mutabakat süreçlerini kolayca yönetebilmeleri için geliştirilen...